1
එයා දවසක් මට කොල්ලෙක් එක්ක ඉද්දි අහු වුණා. මම සමාව දුන්නා. එයාට මාව ඕනේ නැති වුණා.. මාව මඟ අරින්න ගත්තා. දවසට පැය බාගයක් පැයක් දොඩමලු වෙච්ච කෙල්ල, නිකමට විනාඩියක් උන්නාද මැරුණා ද කියලා හොයලා බැලුවේ නැහැ..
මම මුකූත් කෙරුවේ නැහැ..
මම වෙන දේ දිහා බලාගෙන හිටියා..
මගෙත් එක්ක වෙනදා අතේ එල්ලිලා බස් එකේ ගියපු කෙල්ල මගෙන් අඩියක් ඉස්සරහින් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගියා. මමත් මුකුත් නොවුණු ගානට වෙනසක් නැති ගානට එයාගේ පස්සෙන් ඇවිදින් බස් එකේ වාඩි වුණා. එයා මගේ ගාවින් වෙනදා වගේම ඉඳ ගත්තා. වෙනදා පැටලෙන අත වෙනුවට, එයා කවුළුවෙන් එහා බැලුවා. මම මුකුත් නොවිච්ච ගානට ෆෝන් එකට එබිලා ගේම් ගැහුවා.

Comments

Who Upvoted this Story